Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokółka - Dobrzyniewo Duże wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury
Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokółka - Dobrzyniewo
Duże wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej
kategorii oraz niezbędnej infrastruktury
31.05.2021 więcej
Budowa drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk – granica państwa, wraz z obwodnicą Szypliszek oraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek
Budowa drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk
– granica państwa, wraz z obwodnicą Szypliszek oraz z
drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą
techniczną, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi
ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa,
odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek
19.03.2021 więcej
Budowa włączenia dodatkowych jezdni do dróg gminnych i powiatowych oraz regulacji pasa drogowego w niezbędnym zakresie” realizowana w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła)
Budowa włączenia dodatkowych jezdni do dróg gminnych i
powiatowych oraz regulacji pasa drogowego w niezbędnym
zakresie” realizowana w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa
drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek:
węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża
Południe” (bez węzła)
17.02.2021 więcej
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie
16.04.2020 więcej
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2019 r.
20.12.2019 więcej
Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63
Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn,
odcinek: od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do
węzła „Łomża Zachód” (bez węzła), wraz z budową
odcinka drogi krajowej nr 63
24.10.2019 więcej
Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn i odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury
Budowia drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn i
odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącego obwodnicę Bielska
Podlaskiego wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej
kategorii oraz niezbędnej infrastruktury
12.08.2019 więcej
Budowa drogi ekspresowej S-61. na odcinku od węzła Stawiski do obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim
Budowa drogi ekspresowej S-61. na odcinku od węzła Stawiski do
obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 18,002 km, wraz z drogowymi
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą
techniczną, na terenie gmin: Stawiski, Grabowo w powiecie
kolneńskim oraz gminy Szczuczyn w powiecie grajewskim
24.06.2019 więcej
Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK63)
Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn,
odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez
węzła), na długości około 16,432 km (S61) i 2,250 km (DK63)
24.06.2019 więcej
Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, na odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła)
Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, na
odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł
„Łomża Południe” (bez węzła)
17.06.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się