Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Komunikat 11/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Grabowo, gmina Augustów, powiat augustowski
Komunikat 11/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Grabowo, gmina Augustów, powiat
augustowski
31.08.2021 więcej
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli woj. podlaskie stan na dzień 30.08.2021 r.
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli woj. podlaskie
stan na dzień 30.08.2021 r.
30.08.2021 więcej
Komunikat 9/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Nierośno, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski
Komunikat 9/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Nierośno, gmina Dąbrowa Białostocka,
powiat sokólski
17.08.2021 więcej
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie województwa podlaskiego w 2021 r. stan na dzień 02.08.2021 r.
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie
województwa podlaskiego w 2021 r. stan na dzień 02.08.2021 r.
02.08.2021 więcej
Komunikat 7/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Suraż, gmina Suraż, powiat białostocki
Komunikat 7/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Suraż, gmina Suraż, powiat białostocki
13.07.2021 więcej
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie województwa podlaskiego w 2021 r. stan na dzień 05.07.2021 r.
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie
województwa podlaskiego w 2021 r. stan na dzień 05.07.2021 r.
05.07.2021 więcej
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie województwa podlaskiego w 2021 r. stan na dzień 24.06.2021 r.
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie
województwa podlaskiego w 2021 r. stan na dzień 24.06.2021 r.
24.06.2021 więcej
Komunikat 4/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki
Komunikat 4/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat
moniecki.
22.06.2021 więcej
Kąpieliska na terenie województwa podlaskiego w 2021 r. (stan na dzień 09.06.2021 r.)
Kąpieliska na terenie województwa podlaskiego w 2021 r. (stan
na dzień 09.06.2021 r.)
09.06.2021 więcej
Komunikat 1/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Janowo, gmina Kolno, powiat kolneński
Komunikat 1/HK/2021 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Janowo, gmina Kolno, powiat kolneński
25.03.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się