Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 705

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 09.10.2021 r. godz.: 12.00- 18.00... bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-17 zobacz
2 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 09.10.2021 r. godz.: 13.00 - 17.00 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-17 zobacz
3 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 09.10.2021 r. godz.: 13.00 - 18.00 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-17 zobacz
4 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 09.10.2021 r. godz.: 9.00- 12.55 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-17 zobacz
5 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.10.2021 r. godz.: 11.00 - 14.00 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-17 zobacz
6 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 09.10.2021 r. godz.: 13.00 - 18.0... bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-17 zobacz
7 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 17.09.2021r. Krzysztof Koronczewski 2021-09-15 zobacz
8 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 18.09.2021r. Krzysztof Koronczewski 2021-09-15 zobacz
9 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dn. 09.10.2021 godz.: 12.00-18.00 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-15 zobacz
10 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dn. 09.10.2021 godz.: 13.05-16.00 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-15 zobacz
11 ZARZĄDZENIE NR 30 /2021 PODLASKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANI... bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-14 zobacz
12 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 17.09.2021 r. godz.: 18.00 bzubielewicz bzubielewicz 2021-09-13 zobacz
13 Zarządzenie nr 29 PPWIS w Białymstoku z dn. 08-09-2021r. Krzysztof Koronczewski 2021-09-08 zobacz
14 Zarządzenie nr 28 PPWIS w Białymstoku z dn. 06.09.2021r. Krzysztof Koronczewski 2021-09-07 zobacz
15 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 19.09.2021 r. Krzysztof Koronczewski 2021-09-06 zobacz
16 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 08.09.2021 r. godz.: 18.00 - 19.30 Dorota_Kondraciuk Dorota_Kondraciuk 2021-09-03 zobacz
17 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 04-05.09.2021 r. godz.: 11.00 - 1... Dorota_Kondraciuk Dorota_Kondraciuk 2021-09-03 zobacz
18 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 06.09.2021 r. godz.: 18.00 - 19.30 Dorota_Kondraciuk Dorota_Kondraciuk 2021-09-03 zobacz
19 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 04.09.2021 r. godz.: 14.00 - 18.00 Dorota_Kondraciuk Dorota_Kondraciuk 2021-09-03 zobacz
20 Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 11.09.2021 r. godz.: 12.00 - 15.00 Dorota_Kondraciuk Dorota_Kondraciuk 2021-09-01 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się