Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek
Budowie drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica
państwa, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną
infrastrukturą techniczną, na odcinku koniec obwodnicy Suwałk
– Budzisko z obwodnicą Szypliszek, w ramach zadania „Projekt
i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica
państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw.
Szypliszek
17.06.2019 więcej
Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz – Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka oraz budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii i niezbędnej infrastruktury
Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz – Ploski wraz
z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany –
Grabówka oraz budową, rozbudową i przebudową dróg innej
kategorii i niezbędnej infrastruktury
17.06.2019 więcej
Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa)
Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie
systemów przesyłowych Rzeczypospolitej polskiej i Republiki
Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię
Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji
Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa)
31.10.2018 więcej
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka -
obwodnica Augustowa, odcinek: obwodnica Szczuczyna, II jezdnia
16.07.2018 więcej
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Budowa drogi S – 61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża –
Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki –
Budzisko (gr. państwa) odcinek od miejscowości Szczuczyn do
miejscowości Raczki
23.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się