Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia dot. zgromadzenia publicznego dnia 21.08.2020 r. w godzinach: 16.30 - 18.00, Augustów, ul. Zarzecze 30 - Amfiteatr
Opinia dot. zgromadzenia publicznego dnia 21.08.2020 r. w
godzinach: 16.30 - 18.00, Augustów, ul. Zarzecze 30 - Amfiteatr
19.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 18,19,20.08.2020 r. w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9 - przed Konsulatem Generalnym Republiki Białorusi - Akcja Solidarności z Białorusią
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 18,19,20.08.2020 r.
w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9 -
przed Konsulatem Generalnym Republiki Białorusi - Akcja
Solidarności z Białorusią
17.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego i przemarszu w dniu 20.08.2020 r. w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, rozpoczęcie Rynek Kościuszki. Marsz solidarności z narodem Białoruskim
Opinia dot. zgromadzenia publicznego i przemarszu w dniu
20.08.2020 r. w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok,
rozpoczęcie Rynek Kościuszki. Marsz solidarności z narodem
Białoruskim
17.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 08.09.2020 r. w godzinach: 19.00 - 20.30, Białystok, Rynek Kościuszki obok skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 08.09.2020 r. w
godzinach: 19.00 - 20.30, Białystok, Rynek Kościuszki obok
skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.
14.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 13-16.08.2020 r. w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9 (przed Konsulatem Generalnym Republiki Białorusi)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 13-16.08.2020 r. w
godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9 (przed
Konsulatem Generalnym Republiki Białorusi)
12.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 14.08.2020 r. w godzinach: 11.00 - 13.00, Białystok, przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 14.08.2020 r. w
godzinach: 11.00 - 13.00, Białystok, przed budynkiem Urzędu
Marszałkowskiego
12.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 12.08.2020 r. w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9 (chodnik przed Konsulatem Generalnym Republiki Białoruś)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 12.08.2020 r. w
godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9 (chodnik
przed Konsulatem Generalnym Republiki Białoruś)
11.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia solidarnościowego z aktywistką LGBT oraz osobami brutalnie zatrzymanymi podczas demonstracji w Warszawie w piątek 07.08.2020 r.
Opinia dot. zgromadzenia solidarnościowego z aktywistką LGBT
oraz osobami brutalnie zatrzymanymi podczas demonstracji w
Warszawie w piątek 07.08.2020 r.
10.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 13.08.2020 r. i 20.08.2020 r. w godzinach: 19.00 – 20.30, Białystok, Schody na Plantach (Aleja Zakochanych).
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 13.08.2020 r. i
20.08.2020 r. w godzinach: 19.00 – 20.30, Białystok, Schody na
Plantach (Aleja Zakochanych).
10.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 07.08.2020 r. w godzinach: 18.45 – 19.45, Białystok, przy ul. Elektrycznej 9.
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 07.08.2020 r. w
godzinach: 18.45 – 19.45, Białystok, przy ul. Elektrycznej 9.
06.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się