Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 31.08.2020 r. w godzinach: 16.30 - 17.30 przy ul. Lipowej 20 w Białymstoku.
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 31.08.2020 r. w
godzinach: 16.30 - 17.30 przy ul. Lipowej 20 w Białymstoku.
31.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 31.08.2020 r., 01.09.2020 r., 02.09.2020 r. w godzinach: 13.00 – 18.00, Parking przy Outlet Białystok - ul. Władysława Wysockiego (zgromadzenie mobilne z przejazdem samochodem osobowym ulicami Białegostoku).
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 31.08.2020 r.,
01.09.2020 r., 02.09.2020 r. w godzinach: 13.00 – 18.00,
Parking przy Outlet Białystok - ul. Władysława Wysockiego
(zgromadzenie mobilne z przejazdem samochodem osobowym ulicami
Białegostoku).
31.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 02.09.2020 r. i 05.09.2020 r. w godzinach: 18.00 – 20.00 przy ul. ul. Elektrycznej 9 w Białymstoku.
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 02.09.2020 r. i
05.09.2020 r. w godzinach: 18.00 – 20.00 przy ul. ul.
Elektrycznej 9 w Białymstoku.
31.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 30.08.2020 r. w godzinach: 15.00 – 17.00 w Białystoku - schody na Plantach (Aleja Zakochanych)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 30.08.2020 r. w
godzinach: 15.00 – 17.00 w Białystoku - schody na Plantach
(Aleja Zakochanych)
28.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 28.08.2020 r. w godzinach: 18.00 – 18.50 w Białystoku - plac przy pomniku Zbrodni Katyńskiej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 28.08.2020 r. w
godzinach: 18.00 – 18.50 w Białystoku - plac przy pomniku
Zbrodni Katyńskiej
28.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 27.08.2020 r., 28.08.2020 r., 29.08.2020 r., 30.08.2020 r. w godzinach: 18.00 – 20.00 przy ul. ul. Elektrycznej 9 w Białymstoku
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 27.08.2020 r.,
28.08.2020 r., 29.08.2020 r., 30.08.2020 r. w godzinach: 18.00
– 20.00 przy ul. Elektrycznej 9 w Białymstoku
26.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 24-26.08.2020 r. w godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniach 24-26.08.2020 r. w
godzinach: 18.00 - 20.00, Białystok, ul. Elektryczna 9
21.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 23.08.2020 r. w godzinach: 12.24-14.45 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 23.08.2020 r. w
godzinach: 12.24-14.45 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
21.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 30.08.2020 r. w godzinach: 12.00 – 12.45 przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 30.08.2020 r. w
godzinach: 12.00 – 12.45 przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku
21.08.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego dnia 12.09.2020 r. w godzinach: 18.00 - 21.30, Białystok, Rynek Kościuszki
Opinia dot. zgromadzenia publicznego dnia 12.09.2020 r. w
godzinach: 18.00 - 21.30, Białystok, Rynek Kościuszki
19.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się