Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 20.09.2020 r. w Kuźnicy w godzinach: 12:00-13:00
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 20.09.2020 r. w
Kuźnicy w godzinach: 12:00-13:00
11.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 09.09.2020 r. i 12.09.2020 r. w godzinach: 18:00-20:00, Białystok - ul. Elektryczna 9 (przy Konsulacie Białorusi)
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 09.09.2020 r. i
12.09.2020 r. w godzinach: 18:00-20:00, Białystok - ul.
Elektryczna 9 (przy Konsulacie Białorusi)
08.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 13.09.2020 r. w godzinach: 16:00-17:00, Białystok - Rynek Kościuszki (przed ratuszem)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 13.09.2020 r. w
godzinach: 16:00-17:00, Białystok - Rynek Kościuszki (przed
ratuszem)
08.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 12.09.2020 r. w godzinach: 11:00-14:00, Białystok, chodnik przy bramie prowadzącej do Pałacu Branickich przy Rondzie Lussy
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 12.09.2020 r. w
godzinach: 11:00-14:00, Białystok, chodnik przy bramie
prowadzącej do Pałacu Branickich przy Rondzie Lussy
07.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 20.09.2020 r. w godzinach: 13:20-15:20, Białystok z trasą przemarszu: ul. Kościelna 2 - plac przed Bazyliką Mniejszą św. Rocha Rocha
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 20.09.2020 r. w
godzinach: 13:20-15:20, Białystok z trasą przemarszu: ul.
Kościelna 2 - plac przed Bazyliką Mniejszą św. Rocha
04.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 06.09.2020 r. w godzinach: 11:00-14:00, Białystok, chodnik przy ul. M. C. Skłodowskiej - dojazd do szpitala USK
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 06.09.2020 r. w
godzinach: 11:00-14:00, Białystok, chodnik przy ul. M. C.
Skłodowskiej - dojazd do szpitala USK
04.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 19.09.2020 r. w godzinach: 15.00 - 17.00, Rozpoczęcie zgromadzenia: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 19.09.2020 r. w
godzinach: 15.00 - 17.00, Rozpoczęcie zgromadzenia: Plac
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Trasa przemarszu: Plac
Niezależnego Zrzeszenia Studentów - ul. Curie-Skłodowskiej -
ul. Legionowa - ul. Plac Jana Pawła II - Plac Branickich - Al.
J. Piłsudskiego - ul. H. Sienkiewicza - Rynek Kościuszki
04.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 19.09.2020 r. w godzinach: 17.00 - 18.30, Uniwersytecki Szpital Kliniczny (od strony ul. M. Curie-Skłodowskiej)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 19.09.2020 r. w
godzinach: 17.00 - 18.30, Uniwersytecki Szpital Kliniczny (od
strony ul. M. Curie-Skłodowskiej)
02.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 03.09.2020 r., 04.09.2020 r., 05.09.2020 r., w godzinach: 10.00 – 19.00. Rozpoczęcie i zakończenie zgromadzenia: parking przy Outlet Białystok, ul. Władysława Wysockiego w Białymstoku. Trasa: przejazd samochodu z banerami ulicami Białegostoku
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 03.09.2020 r.,
04.09.2020 r., 05.09.2020 r., w godzinach: 10.00 – 19.00.
Rozpoczęcie i zakończenie zgromadzenia: parking przy Outlet
Białystok, ul. Władysława Wysockiego w Białymstoku. Trasa:
przejazd samochodu z banerami ulicami Białegostoku
01.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 17.09.2020 r. w godzinach: 19.00 - 21.00 Pomnik Smoleński (plac przed Kościołem św. Rocha) - ul. Krakowska - ul. Kalinowskiego - ul. Curie-Skłodowskiej - ul. 11 Listopada - Plac Katyński (pomnik Katyński)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 17.09.2020 r. w
godzinach: 19.00 - 21.00 Pomnik Smoleński (plac przed
Kościołem św. Rocha) - ul. Krakowska - ul. Kalinowskiego - ul.
Curie-Skłodowskiej - ul. 11 Listopada - Plac Katyński (pomnik
Katyński)
01.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się