Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 07.10.2020 r. w godzinach: 18.00-20.00 i w dniu 10.10.2020 r. w godzinach: 17.00-19.00, Białystok - ul. Elektryczna 9
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 07.10.2020 r. w
godzinach: 18.00-20.00 i w dniu 10.10.2020 r. w godzinach:
17.00-19.00, Białystok - ul. Elektryczna 9
05.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 04.10.2020 r. w godzinach: 11.30 - 14.00 Białystok - Róg ul. Marii Skłodowskiej Curie. Chodnik, przy drodze dojazdowej do szpitala USK-Gigant
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 04.10.2020 r. w
godzinach: 11.30 - 14.00 Białystok - Róg ul. Marii
Skłodowskiej Curie. Chodnik, przy drodze dojazdowej do szpitala
USK-Gigant
02.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 02.10.2020 r. w godzinach: 15:50-18:30 Białystok - Rynek Kościuszki od strony fontanny
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 02.10.2020 r. w
godzinach: 15:50-18:30 Białystok - Rynek Kościuszki od strony
fontanny
30.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 30.09.2020 r. w godzinach: 18:00-20:00 Białystok - przed Konsulatem Generalnym Republiki Białoruś
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 30.09.2020 r. w
godzinach: 18:00-20:00 Białystok - przed Konsulatem Generalnym
Republiki Białoruś
29.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 04.10.2020 r. w godzinach: 14:30-16:30 Białystok - Park Planty, przy fontannach
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 04.10.2020 r. w
godzinach: 14:30-16:30 Białystok - Park Planty, przy fontannach
28.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 29.09.2020 r. w godzinach: 14.00 –16.00 Białystok, ul. Lipowa 51
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 29.09.2020 r. w
godzinach: 14.00 –16.00 Białystok, ul. Lipowa 51
23.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.10.2020 r. w godzinach: 12.00 - 15.00 Białystok - Plac NZS
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.10.2020 r. w
godzinach: 12.00 - 15.00 Białystok - Plac NZS
23.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 13.10.2020 r. w godzinach: 19.00 - 20.30 Białystok, Rynek Kościuszki obok skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 13.10.2020 r. w
godzinach: 19.00 - 20.30 Białystok, Rynek Kościuszki obok
skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza
23.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 27.09.2020 r. w godzinach: 12.45-14.45 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 27.09.2020 r. w
godzinach: 12.45-14.45 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
22.09.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 17.09.2020 r., (w godzinach: 18.00 – 20.00), 19.09.2020 r.( w godzinach: 17.00 – 19.00) i 23.09.2020 r. (w godzinach: 18.00 – 20.00) - Białystok, przed konsulatem Generalnym Republiki Białoruś
Opinia dot. zgromadzeń publicznych w dniach: 17.09.2020 (w
godzinach 18.00-20.00), 19.09.2020 (w godzinach 17.00–19.00) i
23.09.2020 (w godzinach 18.00–20.00) - Białystok, przed
konsulatem Generalnym Republiki Białoruś
16.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się