Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 29.10.2020 r. w godzinach: 13.00 – 14.00 Białystok, ul. Elektryczna 9
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 29.10.2020 r. w
godzinach: 13.00 – 14.00 Białystok, ul. Elektryczna 9
27.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 25.10.2020 r. w godzinach: 15.00 – 17.00 Augustów, chodnik przed budynkiem SP ZOZ w Augustowie
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 25.10.2020 r. w
godzinach: 15.00 – 17.00 Augustów, chodnik przed budynkiem SP
ZOZ w Augustowie
22.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.11.2020 r. w godzinach: 19.00 – 20.30 Białystok, Rynek Kościuszki przy ul. Sienkiewicza
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.11.2020 r. w
godzinach: 19.00 – 20.30 Białystok, Rynek Kościuszki przy ul.
Sienkiewicza
22.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.11.2020 r. w godzinach: 16.30 – 18.30 Białystok, Cmentarz Wojskowy przy ul. 11-go Listopada
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.11.2020 r. w
godzinach: 16.30 – 18.30 Białystok, Cmentarz Wojskowy przy ul.
11-go Listopada
22.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 17.10.2020 r. w godzinach: 11.00-14.00 Grajewo, róg ulic Wojska Polskiego i Kopernika (przy sklepie Rossmann)
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 17.10.2020 r. w
godzinach: 11.00-14.00 Grajewo, róg ulic Wojska Polskiego i
Kopernika (przy sklepie Rossmann)
16.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.11.2020 r. w godzinach: 17.00 - 20.00 na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku, ul. 11 Listopada
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 10.11.2020 r. w
godzinach: 17.00 - 20.00 na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku,
ul. 11 Listopada
15.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzeń publicznych organizowanych dniach: 14.10.2020 r. w godzinach 18.00 – 20.00 oraz 17.10.2020 r. w godzinach: 17.00 – 19.00
Opinia dot. zgromadzeń publicznych organizowanych dniach:
14.10.2020 r. w godzinach 18.00 – 20.00 oraz 17.10.2020 r. w
godzinach: 17.00 – 19.00
13.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 25.10.2020 r. w godzinach: 13.00-15.00 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 25.10.2020 r. w
godzinach: 13.00-15.00 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta
13.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 18.10.2020 r. w godzinach: 13.20 - 15.20 trasa przemarszu: Białystok - ul. Kościelna przy Katedrze - Rynek Kościuszki - Lipowa - Św. Rocha
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 18.10.2020 r. w
godzinach: 13.20 - 15.20 trasa przemarszu: Białystok - ul.
Kościelna przy Katedrze - Rynek Kościuszki - Lipowa - Św.
Rocha
06.10.2020 więcej
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 07.10.2020 r. w godzinach: 18.00-20.00 i w dniu 10.10.2020 r. w godzinach: 17.00-19.00, Białystok - ul. Elektryczna 9
Opinia dot. zgromadzenia publicznego w dniu 07.10.2020 r. w
godzinach: 18.00-20.00 i w dniu 10.10.2020 r. w godzinach:
17.00-19.00, Białystok - ul. Elektryczna 9
05.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się