Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Komunikat Nr 6/HK/2020 dotyczący braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Jałówka, powiat sokólski.
Komunikat Nr 6/HK/2020 dotyczący braku przydatności wody do
spożycia z wodociągu Jałówka, powiat sokólski.
07.07.2020 więcej
Komunikat Nr 5/HK/2020 dotyczący braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki.
Komunikat Nr 5/HK/2020 dotyczący braku przydatności wody do
spożycia z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki.
01.07.2020 więcej
Zalecenia dla osób korzystających z kąpielisk miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Zalecenia dla osób korzystających z kąpielisk miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii
SARS-CoV-2
03.06.2020 więcej
Kąpieliska na terenie województwa podlaskiego w 2020 r. (stan na dzień 29.05.2020 r.)
Kąpieliska na terenie województwa podlaskiego w 2020 r. (stan
na dzień 29.05.2020 r.)
29.05.2020 więcej
Komunikat 4/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Ławsk, gmina Wąsosz, powiat grajewski
Komunikat 4/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Ławsk, gmina Wąsosz, powiat grajewski
13.05.2020 więcej
Komunikat Nr 2/HK/2020 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki
Komunikat Nr 2/HK/2020 dotyczący poprawy jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zawady, gmina
Zawady, powiat białostocki
22.04.2020 więcej
Kompendium dla osób korzystających z wód oligoceńskich
Kompendium dla osób korzystających z wód oligoceńskich
17.02.2020 więcej
Informacja o laboratoriach zew.o zatwierdzonym przez PIS systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia w woj.podlaskim
Informacja o laboratoriach zewnętrznych o zatwierdzonym przez
Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości prowadzonych
badań wody przeznaczonej do spożycia w województwie podlaskim.
27.01.2020 więcej
Zagrożenia zdrowotne w przypadku wody do kąpieli o niewłaściwej jakości
Zagrożenia zdrowotne w przypadku wody do kąpieli o
niewłaściwej jakości
18.06.2019 więcej
Informacja dotycząca zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa podlaskiego w laboratoriach zewnętrznych
Informacja dotycząca zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych
badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwową
Inspekcję Sanitarną województwa podlaskiego w laboratoriach
zewnętrznych.
12.03.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się