Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Komunikat 21/HK/2020 dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Janowo, gmina Kolno, powiat kolneński
Komunikat 21/HK/2020 dot. jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Janowo, gmina Kolno, powiat kolneński
31.12.2020 więcej
Komunikat 20/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Wyszomierz Wielki, gmina Szumowo, powiat zambrowski
Komunikat 20/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Wyszomierz Wielki, gmina Szumowo, powiat
zambrowski
10.12.2020 więcej
Komunikat 19/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Goniądz, gmina Goniądz, powiat moniecki
Komunikat 19/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Goniądz, gmina Goniądz, powiat moniecki
03.12.2020 więcej
Komunikat 15/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Saniki, gmina Tykocin, powiat białostocki
Komunikat 15/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Saniki, gmina Tykocin, powiat białostocki
15.10.2020 więcej
Komunikat 13/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Michałowo, gmina Michałowo, powiat białostocki
Komunikat 13/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Michałowo, gmina Michałowo, powiat
białostocki
25.09.2020 więcej
Komunikat 12/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Czerlonka, gmina Białowieża, powiat hajnowski
Komunikat 12/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Czerlonka, gmina Białowieża, powiat
hajnowski
09.09.2020 więcej
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie województwa podlaskiego w 2020 r. stan na dzień 12.08.2020 r.
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie
województwa podlaskiego w 2020 r. stan na dzień 12.08.2020 r.
12.08.2020 więcej
Komunikat nr 9/HK/2020 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki
Komunikat nr 9/HK/2020 dotyczący poprawy jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zawady, gmina
Zawady, powiat białostocki
14.07.2020 więcej
Komunikat 8/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jałówka, powiat sokólski.
Komunikat 8/HK/2020 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia z wodociągu Jałówka, powiat sokólski.
09.07.2020 więcej
Komunikat nr 7/HK/2020 dotyczący jakości wody z wodociągu Jałówka, powiat sokólski
Komunikat nr 7/HK/2020 dotyczący jakości wody z wodociągu
Jałówka, powiat sokólski.
08.07.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się