Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce HŻ
Wystąpienie pokontrolne nr 6/HŻ/2018 z kontroli działalności
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce ul. 1
– go Maja 13A, 16-100 Sokółka
17.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Białymstoku w obszarze SZ
Wystąpienie pokontrolne * nr 2 /SZ/ 2018 (numeracja taka sama
jak program kontroli) z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku ul.Warszawska 57 A
12.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Bielsku Podlaskim SZ
Wystąpienie pokontrolne * nr 1 /SZ/ 2018 (numeracja taka sama
jak program kontroli) z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim 17 -100 ul
Białowieska 28
12.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Łomży HDM
Wystąpienie pokontrolne nr 4. (numeracja taka sama jak program
kontroli) z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży
11.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Augustowie HDM
Wystąpienie pokontrolne * nr 6 (numeracja taka sama jak program
kontroli) z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie
11.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Białymstoku w obszarze HDM
Wystąpienie pokontrolne * nr 5 (numeracja taka sama jak program
kontroli) z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku ul. Warszawska 57A
11.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Sokółce PZ
Wystąpienie pokontrolne* nr 10/PZ/2018 (numeracja taka sama jak
program kontroli) z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, ul. 1-go Maja 13A,
16-100 Sokółka
10.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Augustowie HP
Wystąpienie pokontrolne * nr HP.1611/ WSSE/1/2018 z kontroli
działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Augustowie ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów
10.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku
07.09.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
14.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się