Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Mońkach w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Mońkach
w obszarze PZ
25.04.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Suwałkach w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Suwałkach w obszarze PZ
23.04.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Białymstoku w obszarze HP
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Białymstoku w obszarze HP
10.04.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Białymstoku w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Białymstoku w obszarze PZ
21.03.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Hajnówce
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Hajnówce w obszarze PZ
14.01.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie
31.12.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Mońkach
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Mońkach
w obszarze PZ.
11.12.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne nr 1611/WSSE/4/HP/2018 w Mońkach
Wystąpienie pokontrolne nr 1611/WSSE/4/HP/2018 z kontroli
działalności PSSE w Mońkach
10.12.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Łomży
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Łomży
w Sekcji Diagnostyki Medycznej Medycznego Laboratorium
Diagnostycznego
23.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się