Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Zambrowie w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Zambrowie w obszarze PZ
16.10.2020 więcej
Wystąpienia pokontrolnego nr 1611/WSSE/2/HP/2020 z kontroli działalności PSSE Grajewo
Wystąpienia pokontrolnego nr 1611/WSSE/2/HP/2020 z kontroli
działalności PSSE Grajewo
16.10.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Sokółce w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Sokółce w obszarze PZ
06.10.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Siemiatyczach w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w
Siemiatyczach w obszarze PZ
06.10.2020 więcej
Wystąpienia pokontrolnego nr 1611/WSSE/1/HP/2020 z kontroli działalności PSSE Wysokie Mazowieckie
Wystąpienia pokontrolnego nr 1611/WSSE/1/HP/2020 z kontroli
działalności PSSE Wysokie Mazowieckie
05.10.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne nr 1/SZ/2019 z kontroli działalności PSSE w Kolnie
Wystąpienie pokontrolne nr 1/SZ/2019 z kontroli działalności
PSSE w Kolnie
23.07.2020 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej Stacji
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim.
20.12.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Kolnie w obszarze PZ
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Kolnie w
obszarze PZ
16.12.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach
Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach
10.12.2019 więcej
Wystąpienia pokontrolnego nr 3/SZ/2019 z kontroli działalności PSSE w Hajnówce
Wystąpienia pokontrolnego nr 3/SZ/2019 z kontroli działalności
PSSE w Hajnówce
10.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się